მასის ინდექსის გამოთვლა
მასის ინდექსის გამოთვლა
allmedic
სხეულის მასის ინდექსის გამოთვლა
მიუთითეთ თქვენი სიმაღლე (სმ)
მიუთითეთ თქვენი წონა (კგ)
თქვენი სხეულის მასის ინდექსია:
იდეალური წონა:
თქვენი წონის მაქსიმალური ზღვარი არის:
თქვენი წონის მინიმალური ზღვარი არის:
allmedic