ტანმორჩილობა
ტანმორჩილობა
allmedic
ტანმორჩილობა
ტანმორჩილობა

ტანმორჩილი ეწოდება ადამიანს, რომლის სიმაღლე ზრდასრულ ასაკში არ აღემატება 147 სმ-ს, საშუალო სიმაღლე კი 122 სმ-ა.

ტანმორჩილობის ორი ტიპი არსებობს:

 • დისპროპორციული, როდესაც სხეულის ზოგიერთი ნაწილი სხვასთან შედარებით პატარა ან დიდია.
 • პროპორციული, როდესაც სხეულის სხვადასხვა ნაწილი პროპორციულად მცირე ზომისაა.

დაავადებას საფუძლვად უმთავრესად გენეტიკური მუტაცია უდევს.

დისპროპორციული ტანმორჩილობისათვის დამახასიათებელი სიმპტომებია:

 • ნორმალური ზომის სხეული
 • მოკლე კიდურები
 • მოკლე თითები
 • შეზღუდული მოძრაობა იდაყვის სახსარში
 • არაპროპორციულად დიდი თავი
 • ფეხების პროგრესირებადი გაღუნვა
 • ზურგის კონფიგურაციის პროგრესირებადი ცვლილება
 • ზრდასრულს ასაკში დაახლოებით 122 სმ სიმაღლე

პროპორციული ტანმორჩილობის ძირითადი გამომწვევი ზრდის ჰორმონის ნაკლებობაა და სიმპტომურად იგი შემდეგნაირად ვლინდება:

 • საშუალოზე დაბალი სიმაღლე
 • ზრდის შენელება ასაკთან მიმართებაში
 • დაგვიანებული ან საერთოდ შეჩერებული სქესობრივი განვითარება გარდატეხის ასაკში

დიაგნოსტიკისათვის მრავალი მეთოდი გამოიყენება, მათ შორისაა:

 • სიმაღლის რგულარული განსაზღვრა
 • ვიზუალური შეფასება
 • სხვდასხვა რადიოლოგიური კვლევები ძვალ-სახსროვანი სისტემის ანომალიების დასადგენად
 • გენეტიკური ტესტირებები
 • ოჯახური ისტორიის გამოკითხვა
 • ზრდისა და სხვა ჰორმონების კვლევები

ტანმორჩილობის მკურნალობა არ გულისხმობს ადამიანის სიმაღლეში ზრდას, იგი მიმართულია მხოლოდ შემაწუხებელი მდგომარეობების შემსუბუქებისაკენ და შეიძლება მოიცავდეს:

 • ქირურგიულ მკურნალობას
  • ძვლების ზრდის კორექტირება და სწორი მიმართულების მიცემა
  • ხერხემლის ფორმის შესწორება და მისი სტაბლიზაცია
  • ჰიდროცეფალიის (თავში სითხის დაგროვება) შემთხვევაში ზედმეტი სითხის გამომდევნი შუნტის ჩაყენება
 • კიდურების დაგრძელება
 • ჰორმონოთერაპია
 • ჯანმრთელობის მდგომარეობის მუდმივი კონტროლი
allmedic