აუტიზმი
აუტიზმი
allmedic
აუტიზმი
აუტიზმი

აუტიზმი წარმოადგენს აუტისტური სპექტრის დარღვევის ერთ-ერთ მდგომარეობას, რომელიც ხასიათდება ბავშვის ნეიროგანვითარების შეფერხებით და ვლინდება კომუნიკაციისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სირთულეში. ამ  მდგომარეობის დროს ტვინის სხვადასხვა ნაწილი ვერ ახერხებს კოორდინირებულად მუშაობას. სიმპტომების გამოვლენა ხშირად 3 წლის ასაკამდე ხდება. მშობელი ამჩნევს, რომ მისი შვილი არ ლაპარაკობს, არ რეაგირებს სახელის დაძახებაზე, უპირატესობას ანიჭებს მარტო თამაშს, არ გამოხატავს ინტერესს გარშემომყოფი საგნებისა და ადამიანებისადმი, უჩვეულოდ კონცენტრირდება მაგალითად სათამაშო მანქანის ბორბალზე და არა მთლიანად სათამაშოზე, ახასიათებს სტერეოტიპული მოქმედებები - იმეორებს ერთიდაიგივე მოქმედებებს, როგორიცაა ხელის ან სხეულის ქანაობა და ფრაზებს,  არ გამოხატავს სიხარულს და ა.შ.

სიმპტომების გამოვლენის დონე ძალზედ ინდივიდუალურია.

აუტიზმის გამომწვევი ზუსტი მიზეზი დადგენილი არ არის, თუმცა გენეტიკურ წინასწარგანწყობასა და გარემო ფაქტორების ერთობლიობას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. რისკ-ფაქტორებიდან აღსანიშნავია:

  • ბავშვის სქესი (ბიჭებს 4-ჯერ უფრო ხშირად აღენიშნებათ, ვიდრე გოგონებს)
  • ოჯახური ისტორია (იმ ოჯახში, სადაც ერთ ბავშვს აღენიშნება ეს მდგომარეობა, დიდია რისკი სხვაშიც განვითარდეს)
  • დღენაკლობა (განსაკუთრებით 26 კვირამდე გაჩენილ ბავშვებში)
  • მშობლების ასაკი (თუმცა, ზუსტი კავშირი დადგენილი არ არის)

 

დიაგნოზის დასმა ხდება ბავშვთა ფსიქოლოგის, ნევროლოგისა და განვითარების სპეციალისტის ერთობლივი მუშაობის შედეგად.

მკურნალობას აქვს კომპლექსური ხასიათი, მოიცავს:

  • ქცევით და კომუნიკაციურ თერაპიას (საზოგადოებაში ქცევის და სხვა ადამიანებთან ურთიერთობის სწავლება)
  • საგანმანათლებლო ღონისძიებებს (სპეციალურად შედგენილი სასწავლო პროგრამა. განსაკუთრებით ეფექტურია სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ინტენსიური, იდივიდუალური სწავლებები)
  • ოჯახის წევრების განათლებას (მშობლების მხრიდან ბავშვის სოციალიზაციის, კომუნიკაციური უნარების, ქცევითი პრობლემების მოგვარების ცოდნა)
  • მედიკამენტურ თერაპიას მხოლოდ სიმპტომური ეფექტისათვის, მაგალითად თუ ბავშვი ძალიან შფოთავს ან ჰიპერაქტიურია.

დაავადების დროული დიაგნოსტირება და თერაპია ბავშვის საზოგადოებაში სათანადო ინტეგრირების შესაძლებლობას იძლევა. ამისათვის საჭიროა დაკვირვება და ნებისმიერი ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში სპეციალისტისადმი მიმართვა.

allmedic