ენდოკრინული დაავადებები
ენდოკრინული დაავადებები
allmedic
ენდოკრინული დაავადებები
ენდოკრინული დაავადებები

ენდოკრინული სისტემა ესაა ჯირკვლებისაგან შემდგარი ქსელი, რომელიც გამოიმუშავებს ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის აუცილებელ ჰორმონებს. ჯირკვლის ფუნქციონირების დარღვევა შეიძლება გამოიხატოს:

  • ჰიპერფუნქციით, როდესაც ჯირკვალი გამოიმუშავებს ჭარბი რაოდენობის ჰორმონს
  • ჰიპოფუნქციით, როდესაც ჯირკვალი გამოიმუშავებს მცირე რაოდენობის ჰორმონს ან საერთოდ აღარ გამოიმუშავებს

ეს ყოველივე შეიძლება გამოწვეული იყოს:

  • ენდოკრინული უკუკონტროლის მექანიზმის დარღვევით
  • სხვადასხვა დაავადებით
  • ერთი ჯირკვლის ფუნქციის მოშლით, რომელიც განაპირობებს მეორეს მუშაობის შეფერხებას
  • გენეტიკური დაავადებით
  • ინფექციით
  • უშუალოდ ჯირკვლის დაზიანებით
  • ჯირკვლის სიმსივნით

კონკრეტული ჯირკვლის დაზიანების აღმოჩენა ხდება პაციენტის ჩივილების გამოკითხვით, სპეციფიური სისხლისა და შარდის ანალიზებით, რადიოლოგიური კვლევებით და ჯირკვლის ბიოფსიით.

ენდოკრინული ჯირკვლის დაავადებების მკურნალობა საკმაოდ რთულია და მთელი ცხოვრების მანძილზე გრძელდება. 

allmedic